Ignacio Javier Costa

Fisioterapeuta

Especialista en Pilates

Format en:

  • Escola d’esquena
  • Tècniques de rehabilitació i psicomotricitat
  • Trastorns de l’articulació temporomandibular (ATM)