Seguidament li detallem la política de privacitat de REHAB&LATES (Cinthia Leal, amb domicil fiscal a C/Eixmenis, 10 Girona, 17001 ), que descriu les dades personals que recollim i tractem, així com l’ús, compartició i protecció de les seves dades personals quan visita la nostra web (www.rehabilates.com). També li detallem les opcions que té d’edició i accés a les seves dades personals i com posar-se en contacte amb nosaltres.

Per què li demanem les seves dades?

Amb l’objectiu de proporcionar-li els serveis, en alguns casos li demanarem les seves dades personals. Alguns exemples en què ens cal disposar d’aquestes dades per poder dur a terme les accions que sol·licita són: Reserva per a sessions, cites per a valoracions personals, participar a concursos i sortejos, permís per enviar-vos informació d’interès ja siguin activitats o comunicacions oficials de Rehab&lates.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.rehabilates.com i ha de mantenir actualitzada la informació que faciliti a Rehab&lates, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Rehab&lates o a tercers.

En quins casos utilitzem les seves dades personals?

Per comunicar informació que pugui ser del seu interès: activitats, canvis d’horaris, etc.
Per poder-li enviar contingut del nostre blog
Per millorar els nostres serveis i adaptar-los al perfil dels nostres clients
Per objectius generals d’anàlisi i investigació d’estratègia interna de l’empresa
Per prevenir o detectar fraus, problemes legals o infraccions. Per protegir la nostra propietat, seguretat i drets
Altres finalitats: en cas d’utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats li oferirem un avís específic en el moment de la recopilació i li demanarem el seu consentiment previ.

Durant quant temps emmagatzemarem les seves dades personals?

Conservarem la seva informació personal durant el temps que sigui necessari per dur a terme el compliment de les finalitats establertes en la present política de privacitat de Rehab&lates. Això signfica principalment que emmagatzemarem les seves dades mentre tingui un compte actiu amb nosaltres o fins que ens expliciti que vol donar de baixa les seves dades.

Què tinc dret a fer amb les meves dades personals?

Ha de saber que en tot moment pot sol·licitar: accés a les seves dades personals; còpia electrònica de les seves dades personals; correcció de les seves dades personals; eliminació de les seves dades personals.

Concretament, de conformitat amb la normativa actual vostè té els següents drets:

Accés: Obtenir informació relativa al tractament de les seves dades personals.
Rectificació: En el cas que les seves dades personals siguin imprecisos o incomplets pot sol·licitar la seva modificació.
Supressió: Sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals sempre que es compleixi alguna de les causes previstes per la llei.
Limitació de tractament: Sol·licitar la limitació dels tractaments de les seves dades personals sempre que es compleixi alguna de les causes previstes per la llei.
Oposició: Objecció al tractament de les seves dades personals.
Portabilitat de les dades: Sol·licitar que les dades personals que ens ha facilitat li siguin retornats en format digital.

Si desitja exercitar aquests drets puc fer-ho mitjançant l’enviament correu electrònic a l’adreça info@rehabialtes.com

De conformitat amb la llei vigent l’informem que està autoritzat a interposar un recurs davant l’Agència de Protecció de Dades.

Es comparteixen amb algú meves dades personals?

Rehab&lates es fa responsable de les dades personals recollides i garanteix la seva confidencialitat. L’ús de les dades serà únicament el especificat en el moment de l’aprovació de l’usuari i Rehab&lates es compromet a adoptar nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les seves dades personals per a evitar la pèrdua, robatori, tractament i accés no autoritzat.

Com puc contactar amb Rehab&lates?

Si no vol que les seves dades personals siguin tractades amb les finalitats aquí descrits, ha de indicar-ho a l’adreça info@rehab&lates.com