Neurorehabilitació

Tractament rehabilitador de les seqüeles secundàries a afectacions neurològiques. Parlem de lesions o malalties que afecten el sistema nerviós.

A Rehab&lates tractem les malalties que afecten el sistema nerviós.
Contacta’ns per a més informació

Les persones que pateixen alguna afectació al sistema nerviós central o perifèric i presenten símptomes que dificulten les seves activitats de vida diària més simples, com vestir-se i desvestir-se, pujar escales, cordar-se la camisa o tremolors en agafar un got d’aigua…

Aquestes afectacions poden ser el resultat d’un accident laboral o de cotxe,
un part o simplement resultat de l’envelliment del sistema nerviós.

Paràlisi Cerebral, Ictus, Alzheimer, Parkinson, Esclerosi Múltiple, Demència Senil, Hemiplegia, són algunes de les “etiquetes” més conegudes, però el que centra el tractament de fisioteràpia és la persona i la RECUPERACIÓ de funcions motrius i cognitives perdudes, de trastorns del moviment, i AFAVORIMENT  d’un millor control postural. Al final, cadascú té les seves particularitats i els seus diferents graus d’afectació i el treball sempre considera la individualitat.

La neurorehabilitació té com a objectiu la recuperació del moviment, el control postural i la funció de les activitats de la vida diària de les persones que presenten trastorns de les funcions motrius i cognitives, com a resultat de danys al sistema nerviós.

A Rehabilates realitzem una valoració individualitzada i detallada per dissenyar el programa de tractament que respongui als propòsits i necessitats de cada individu, amb l’objectiu que aquest mantingui una bona qualitat de vida i independència funcional.

Pilates en Neurorehabilitació

Pilates Studio (amb màquines) proporciona millores a la flexibilitat, la força, la postura, l’equilibri, l’agilitat, la qualitat general del moviment i fins i tot en l’àmbit cognitiu.

En pacients amb diagnòstic neurològic, el Pilates és una de les estratègies utilitzades com a recurs terapèutic o com a activitat física complementària al tractament rehabilitador.