Tens mal de cap a la tarda?

Notes la visió borrosa, fotofòbia o cansament i mal darrere dels ulls?

Tens vertígens i dolor cervical?

Hi ha diversos signes que ens poden fer pensar que un maldecap té relació amb el sistema oculomotor:

  • l’augment dels símptomes a la tarda
  • la fotosensibilitat
  • l’aparició de símptomes en mirar en una direcció concreta.
  • la relació amb problemes cervicals i en alguns casos amb el vertigen.

Tots poden ser pistes d’un desequilibri en les tensions de la musculatura extraocular (oculomotora) i cervical.

Molts pacients amb vertigen i mal de cap diagnosticats com a migranya o cefalea tensional troben que els seus símptomes milloren de forma extraordinària després d’un tractament que equilibra les tensions en la musculatura dels sistemes cervicals i oculomotors.

Si tens aquests símptomes, busca un dels nostres fisioterapeutes!