fisioterapia-puncio-seca-pilates-girona

La Punció Seca és una tècnica empleada en fisioteràpia per tractar disfuncions i alteracions provocades pel que s’anomenen Punts Gatell. Els punts gatell són zones hiperirritables dins d’un múscul esquelètic (estriat, voluntari) localitzats en una banda tibant, també conegudes de manera més popular com contractures.

Aquestes disfuncions afecten al sistema neuromúsculoesquelètic provocant dolor i efectes com hipersensibilitat a la pressió, disfunció motora o restricció del moviment, dificultat per a detectar estímuls (trastorns propioceptius) o patrons musculars alterats, dolor referit (dolor a una zona diferent a la localització del punt gatell) o enrampades musculars.

La Punció Seca és una tècnica invasiva a la qual utilitzem agulles de diferents mides depenent de la zona o múscul a tractar per tal d’arribar al múscul i tocar el PGM (punt gatell), d’aquesta manera activem diversos processos que alleugen i milloren l’estat del PGM o contractura. Al mateix temps, es produeix una petita lesió muscular controlada que ens permetrà regenerar les fibres musculars lesionades i acabar amb el dolor i la impotència funcional.