El Parkinson és una malaltia degenerativa del sistema nerviós central que afecta el moviment de la persona que la pateix. Aquesta malaltia és crònica, és a dir, que persisteix durant un extens període de temps, i progressiva, la qual cosa significa que els seus símptomes empitjoren amb el pas del temps. No existeix una cura però avui dia hi ha diferents recursos mèdics i no-mèdics per a pal·liar els símptomes, alentir l’evolució de la malaltia i millorar eficaçment la qualitat de vida de la persona que la pateix.

Símptomes

El Parkinson afecta de diferent manera a cada persona, l’evolució pot ser molt lenta en alguns pacients i en uns altres pot evolucionar més ràpidament. Alguns dels símptomes més habituals són els següents: tremolor, lentitud de moviments, rigidesa muscular, problemes de desequilibri i coordinació, a més d’alteracions en la parla i l’escriptura. Més informació sobre com afecta aquesta malaltia aquí.

Com pot ajudar el Pilates?

Des dels primers estadis de la malaltia de Parkinson és necessari seguir una rutina d’exercicis físics amb la finalitat de millorar i evitar la progressiva deterioració de la coordinació, l’elasticitat, l’equilibri, el control postural, la marxa i el tropisme muscular.

El Pilates consisteix en una sèrie de moviments que possibilita una rehabilitació amb moviments de baix impacte, sense risc de lesió, destensant els músculs afectats i millorant la coordinació i l’equilibri.

A continuació us mostrem quatre beneficis principals que proporciona el Pilates:

  1. Millora del to muscular i disminució de la rigidesa: Durant el desenvolupament de la malaltia els músculs perden to i flexibilitat. Els exercicis de Pilates ajudaran a augmentar la força i la potència muscular, així com a mantenir les estructures musculars en estat òptim i evitar les rigideses pròpies de la malaltia.
  2. Correcció de la postura i millora de l’equilibri: El fet d’adoptar postures inapropiades i de forma repetitiva pot provocar desviacions que afecten la columna, coll i espatlles. El Pilates facilita l’alineació del tronc i coll retardant la tendència a la postura cifòtica i permet recuperar l’equilibri del nostre cos.
  3. Treballa la coordinació, la dissociació, la precisió i la destresa: durant les sessions de Pilates es treballen exercicis que afavoreixin la coordinació i el moviment per tal d’ajudar al pacient a poder seguir amb les seves activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària com ara escriure, parlar per telèfon, manejar els diners, etc.
  4. Autoconsciència corporal i autoconfiança: Durant les sessions de Pilates es realitzen exercicis voluntaris on prenem consciència de cadascun dels moviments que fem. A mesura que es van assolint objectius aconseguim més confiança en nosaltres mateixos i afavoreix la sensació de benestar.