El Mètode Pilates, en un inici anomenat «Contrologia«, és un sistema d’entrenament físic inventat per l’alemany Joseph Pilates a principis dels anys 20 del segle passat que consisteix en un conjunt d’exercicis que tenen la finalitat d’exercitar el nostre cos i alhora la nostra ment. La pràctica d’aquests exercicis ha demostrat que no sols millorem la nostra condició física, sinó que també augmentem la nostra capacitat de control i concentració.

El Pilates es pot practicar en dues modalitats: en el terra, amb l’ajuda d’un matalasset, o bé amb màquines. En aquest article us informarem més concretament sobre el Pilates amb màquines, perquè entenguem la utilitat de cadascuna d’elles i quins beneficis ens poden proporcionar.

Entre les màquines existents, veurem que algunes d’elles compten amb molles que actuen a mode de resistència. Aquestes molles seran les encarregades d’exercitar els nostres músculs i augmentar la nostra resistència. En definitiva, ens ajudaran en cada pràctica a augmentar la nostra resistència i millorar el nostre to muscular d’una forma controlada i conscient.

Els beneficis del Pilates amb màquines

Entre els beneficis que el Pilates amb màquines pot proporcionar-nos, podem destacar-ne 4 que segurament molts professionals compartim. 

  1. El Pilates amb màquines ajuda a tenir un major control del nostre cos. Això ho notarem especialment quan realitzem els exercicis i durant les transicions entre exercici i exercici. 
  2. S’adquireix consciència corporal. És a dir, prenem plena consciència de cadascun dels moviments que realitzem. Sentim l’equilibri i la coordinació del nostre cos durant aquests exercicis. 
  3. S’aconsegueix una correcta alineació de la columna. Les màquines ens permeten fer exercicis que contribueixen a una bona alineació de la columna vertebral, reduint l’estrès d’aquesta, facilitant una activitat muscular menys costosa.
  4. Augmenta la resistència. En fer Pilates amb màquines, la Resistència es regeix mitjançant les molles. La Resistència augmenta a mesura que la tensió que exerceix la molla.

Principals màquines de Pilates 

El Cadillac o Trapezi 

És una llitera elevada amb una estructura d’acer sobre ella. El Cadillac ofereix l’avantatge que poden utilitzar-lo persones de qualsevol edat i condicions físiques. Ens permet millorar el nostre rendiment físic de manera progressiva, treballant especialment les cames, l’abdomen, els malucs, el pit, i l’esquena. En ell podem realitzar infinits exercicis de Pilates, ja que ens permet realitzar exercicis dempeus, asseguts, bocaterrosa…Una de les característiques importants d’aquesta màquina és que en ella podem tractar desequilibris musculars i donar suport i reforç a les parts del nostre cos que més el necessitin. Considerem que és un instrument ideal per a recuperar la forma física en persones que pateixen artrosis, artritis o algun tipus de lesió esportiva o traumatisme.

Reformer

És una plataforma rectangular amb un carro lliscant que ofereix resistència al moviment mitjançant molles. Aquest aparell ofereix grans possibilitats a l’hora de controlar la força que volem aplicar per a realitzar els exercicis, ja que ens permet establir variacions en el nivell de resistència amb el qual es treballa. És un instrument que permet treballar diverses parts del cos alhora, per exemple cames i braços. Un dels beneficis que podem destacar d’aquest instrument és que ens permet enfortir l’esquena i ens ajuda a guanyar fortalesa i flexibilitat muscular, i això ens ho permet sense generar cap impacte ni haver de suportar cap força.

Wunda chair

La Wunda Chair és bàsicament una caixa que té un costat que pot ser pressionat a través d’un pedal amb ressorts, que li donen diferents resistències depenent del nivell o exercici que vulguem treballar. Podem realitzar una gran varietat d’exercicis, oferint-nos la possibilitat de treballar principalment el centre (els abdominals) de manera intensa, però també ens ajuda a tonificar esquena, cames i braços.

Ladder Barrel

Semblant a un barril el Ladder Barrel permet que es facin exercicis dempeus, estirat o assegut. A més, l’aparell permet treballar en decúbit dorsal, ventral i també lateral. Aquest instrument no treballa amb molles,  ja que l’objectiu d’aquest instrument és afavorir l’estirament i l’amplitud articular. S’utilitza principalment per a la rehabilitació i els tractaments posturals.

Wall Unit

És la màquina més completa de Pilates, oferint les funcions del Cadillac i la flexibilitat que ofereix el Reformer però en un espai més reduït. Consta d’una màquina que està instal·lada a la paret i en el terra de l’estudi. Ideal per a atletes d’elit, per a persones de tercera edat, embarassades, i també per a persones que necessiten fer rehabilitació.