Què és el ‘core’?

Home/Girona, Pilates, Salut/Què és el ‘core’?

Què és el ‘core’?

El ‘core’ (nucli en català) és un terme cada vegada més emprat en el món de l’activitat física i el fitness. Podem definir-lo com el conjunt de músculs que recorren la part del mig del tronc i l’esquena i que realitzen una funció estabilitzadora. Cal pensar que gran part dels músculs importants estan connectats amb la part mitja del cos, essent un total de 29 parells de músculs que formen aquesta estructura anatòmica i que ajuden a estabilitzar la columna, pelvis i cadenes cinètiques durant els moviments funcionals.

Aquesta estabilitat s’aconsegueix amb u n treball adequat de la musculatura del ‘core’ per dos motius:

  • Els músculs del tronc permeten una major transferència de forces i gestos mecànics més fluids i econòmics que milloraran la cinètica del moviment.
  • Activació a tota la musculatura del tronc, protegint la columna de càrregues i aconseguint una vida esportiva més prolongada i reduïnt el risc de lesions.

Així doncs, el treball del ‘core’ no deu la seva importància a qüestions merament estètiques en la zona abdominal sino que és vital per a una esquena saludable, un gran control postural i per reduïr el risc de lesions. A més, el seu treball et permetrà augmentar el teu rendiment esportiu (en running, pàdel, fútbol, …) ja que en moviments ràpids i explosius sempre tenim actiu l’abdomen i angles de torsió del tronc pronunciats. Reforçar el ‘core’ et permetrà gaudir més dels teus exercicis.

El mètode Pilates és ideal pel treball del ‘core’. Els nostres fisioterapeutes professionals experts en Pilates a Girona t’ajduaran a desenvolupar la musculatura del ‘core’ de manera harmònica, adaptant cada exercici als requeriments i potencial del teu cos. Contacta’ns per saber com et podem ajudar

By |Categories: Girona, Pilates, Salut|

Què és el ‘core’?

El ‘core’ (núcleo en catalán) es un término cada vez más empleado en el mundo de la actividad física y el fitness. Podemos definirlo como el conjunto de músculos que recorren la parte del medio del tronco y la espalda y que realizan una función estabilizadora. Hay que pensar que gran parte de los músculos importantes están conectados con la parte media del cuerpo, siendo un total de 29 pares de músculos que forman esta estructura anatómica y que ayudan a estabilizar la columna, pelvis y cadenas cinéticas durante los movimientos funcionales.

Esta estabilidad se consigue con uno rabajo adecuado de la musculatura del ‘core’ por dos motivos:

  • Los músculos del tronco permiten una mayor transferencia de fuerzas y gestos mecánicos más fluidos y económicos que mejorarán la cinética del movimiento.
  • Activación a toda la musculatura del tronco, protegiendo la columna de cargas y consiguiendo una vida deportiva más prolongada y reduïnt el riesgo de lesiones.

Así pues, el trabajo del ‘core’ no debe su importancia a cuestiones meramente estéticas en la zona abdominal sino que es vital para una espalda saludable, un gran control postural y por reduïr el riesgo de lesiones. Además, su trabajo te permitirá aumentar tu rendimiento deportivo (en running, pádel, fútbol, …) puesto que en movimientos rápidos y explosivos siempre tenemos activo el abdomen y ángulos de torsión del tronco pronunciados. Reforzar el ‘core’ te permitirá disfrutar más de tus ejercicios.

El método Pilates es ideal por el trabajo del ‘core‘. Nuestros fisioterapeutas profesionales expertos en Pilates a Girona te ajduaran a desarrollar la musculatura del ‘core’ de manera armónica, adaptando cada ejercicio a los requerimientos y potencial de tu cuerpo.

Contáctanos para saber cómo te podemos ayudar

By |Categories: Girona, Pilates, Salud|