Pilates Reformer

Home/Girona, Joseph Pilates, Pilates/Pilates Reformer

Pilates Reformer

pilates reformer

El Pilates amb màquines

Hi ha molts tipus de màquines que ajuden a la pràctica del mètode Pilates, molts d’ells desenvolupats per el mateix Joseph Pilates i que a dia d’avui s’han perfeccionat molt. Aquesta maquinària ajuden a realitzar exercicis que requereixen molta força, flexibilitat i tensió. Per a usuaris experts, és recomanable la realització dels exercicis amb l’assessorament d’un instructor especialista per evitar lesions corporals. L’ús sense supervisió professional pot causar lesions molt greus. En aquest article us explicarem breument què és el reformer i els usos generals.

El reformer

És una de les màquines més populars i utilitzada en la pràctica del Pilates d’Estudi. Aquest instrument té la forma d’un llit amb una plataforma superior que es desplaça suaument, de manera semblant a remar. El Reformer consta amb varis mecanismes interns com poletges, ressorts molles i cordes. Per poder-nos moure sobre la base d’un costat a l’altre és necessari aplicar certa força, de manera que lluitem contra el pes del nostre propi cos, així com la resistència imposada per les molles o les cordes.

Totes les parts que composen el Pilates Reformer són ajustables per a diferents tipus i tamanys de cossos, així com per a diferents nivells d’habilitat, ajustant-se de manera única a cada usuari. Un dels grans avantatges del Pilates Reformer és la seva versatilitat. Els exercicis poden realitzar-se estant estirat, asseguts, d’empeus, tirant de les cordes, empenyent-se de la mateixa plataforma i utilitzant moltes variants més.

Alguns dels beneficis que obtenim practicant amb el Reformer són:

  • Un increment en la força, flexibiltat, coordinació i equilibri.
  • Una millor postura, moviments més agraciats i eficients, que com a conseqüència també suposa alleujament de dolors físics com el mal d’esquena, entre altres.
  • Millora del patró respiratori, ja que aprenem a respirar adequadament alhora que obtenim millor capacitat pulmonar.

És molt important que les màquines amb les que practiquem Pilates siguin de la major qualitat possible.

Rehab&lates treballem només amb primeres marques en equipament de Pilates (Balanced Body, Stott, Merrithew). Si vols més informació sobre el Pilates Reformer i com podem ajudar-te a tenir un cos més fort i saludable contacta’ns al nostre estudi de Girona. 

Pilates Reformer

pilates reformer

El Pilates con máquinas

Hay muchos tipos de máquinas que ayudan a la práctica del método Pilates, muchos de ellos desarrollados por el mismo Joseph Pilates y que a día de hoy se han perfeccionado mucho. Esta maquinaria ayudan a realizar ejercicios que requieren mucha fuerza, flexibilidad y tensión. Para usuarios expertos, es recomendable la realización de los ejercicios con el asesoramiento de un instructor especialista para evitar lesiones corporales. El uso sin supervisión profesional puede causar lesiones muy graves. En este artículo os explicaremos brevemente qué es el reformer y los usos generales.

El reformer

Es una de las máquinas más populares y utilizada en la práctica del Pilates de Estudio. Este instrumento tiene la forma de una cama con una plataforma superior que se desplaza suavemente, de manera parecida a remar. El Reformer consta con varios mecanismos internos como poletges, resortes mojadas y cuerdas. Para podernos mover en base a un lado al otro es necesario aplicar cierta fuerza, de forma que luchamos contra el peso de nuestro propio cuerpo, así como la resistencia impuesta por los muelles o las cuerdas.

Todas las partes que componen el Pilates Reformer son ajustables para diferentes tipos y tamanys de cuerpos, así como para diferentes niveles de habilidad, ajustándose de manera única a cada usuario. Uno de las grandes ventajas del Pilates Reformer es su versatilidad. Los ejercicios pueden realizarse estando estirado, sentados, depié, echando de las cuerdas, empujándose de la misma plataforma y utilizando muchas variantes más.

Algunos de los beneficios que obtenemos practicando con el Reformer son:

  • Un incremento en la fuerza, flexibiltat, coordinación y equilibrio.
  • Una mejor postura, movimientos más agraciados y eficientes, que como consecuencia también supone alivio de dolores físicos como el mal de espaldas, entre otros.
  • Mejora del patrón respiratorio, puesto que aprendemos a respirar adecuadamente a la vez que obtenemos mejor capacidad pulmonar.

Es muy importante que las máquinas con las que practiquemos Pilates sean de la mayor calidad posible.

Rehab&lates trabajamos solo con primeras marcas en equipación de Pilates (Balanced Body, Stott, Merrithew). Si quieres más información sobre el Pilates Reformer y como podemos ayudarte a tener un cuerpo más fuerte y saludable contáctanos a nuestro estudio de Girona.