La RPG (Reeducació Postural Global®) és un innovador mètode de fisioteràpia desenvolupat pel fisioterapeuta francès Philippe Souchard que es va introduir a Espanya fa més de 30 anys.

Aquest sistema consisteix en elaborar una hipòtesis de perquè el pacient presenta algun problema, i posteriorment mitjançant postures de tractament i correccions manuals que realitza el terapeuta durant aquestes, aconseguir modificar la situació identificada com a font del problema. Així, es busca aconseguir un canvi clínic en el pacient, tant pel que fa als problemes originaris com en alteracions posturals.

1382227_1404554793113957_1304375847_n

La RPG es basa en tres principis bàsics:

  1. Individualitat: cada individu s’organitza i funciona corporalment d’una manera única i personal.
  2. Globalitat: cada part del cos es troba interrelacionada amb les altres, per tant tot el seu funcionament es dona tenint en compte que tot té efectes secundaris en les altres parts.
  3. Causalitat: si es vol trobar la solució pels pacients s’ha de treballa sobre les causes del problema i no només sobre les conseqüències que aquest pot generar.

El punt fort de la RPG és que no té contraindicacions. Això fa que es pugui aplicar on altres teràpies tenen riscos i que es pugui aplicar a un gran nombre de patologies i en una gran franja d’edats molt àmplia.

Font: Facebook RPG-Souchard