RPG Girona Reeducació postural global Pilates

La lumbàlgia i la ciàtica són de les lesions més freqüents i comuns que pateix la zona lumbar de la columna. Aquesta zona està formada per 5 vèrtebres (L1-L5) situades al final de la columna vertebral i són les que suporten més pes, per aquest motiu és la zona de l’esquena que més pateix.

Les causes dels problemes lumbars solen deure’s a ser lesions de disc intervertebral, lesions de lligaments, lesions miofascials, lesions musculars, artrosis lumbar, afeccions viscerals (pàncrees, ronyons…), lesions neurològiques, alteració de la curvatura de la columna, factors psicològics, males postures esportives…

La lumbàlgia pot ser aguda o crònica. La aguda es produeix per una activitat que provoca sobreesforç a la zona, com succeeix a l’aixecar pes del terra utilitzant la musculatura de l’esquena. La lumbàlgia crònica es produeix quan el dolor lumbar dura més de 6 setmanes poguent irradiar-se en la zona dels glutis i les cames.

La ciática és una altra afectació de la zona lumbar. Amb aquest terme ens referim al dolor, debilitat o formigueig a les cames, causats per la compressió del nervi ciàtic, el qual comença a la columna lumbar i baixa per la part posterior de la cama i controla els músculs de la part posterior de la cama a més de tota la sensibilitat en tota la regió fins a la planta del peu.

Per a aquest tipus de lesions un dels tractaments que es demostren més eficaços és l’RPG® (Reeducació Postural Global). L’RPG® és un innovador mètode de fisioteràpia desenvolupat pel fisioterapeuta Philippe Souchard. Es tracta d’un mètode de fisioteràpia suau, progressiu i actiu que pot aplicar-se a qualsevol edat respectant les possibilitats de cada persona. Aquesta teràpia parteix de la individualitat de cada persona per dissenyar un tractament global que, partint dels símptomes que presenta, es recerca i es resol les causes que els provoquen.

Els fisioterapeutes professionals de Rehab&lates són especialistes amb extensa formació i experiència en RPG a Girona. Aquesta especialització dota als nostres fisioterapeutes d’un ampli ventall de recursos i tècniques per al tractament de dolències derivades de la postura del cos.