RPG Reeducació postural global GironaEl tractament d’RPG®, desenvolupat per Phillipe Souchard, consisteix en la realització d’una sèrie d’exercicis d’estirament global que van evolucionant des d’una posició inicial quasi sense tensió fins a una posició final d’estirament progressiu. Aquesta posició dependrà de cada persona.

A aquests exercicis progressius els anomenem postures i són realitzats pel pacient de manera activa, guiat i corregit en tot moment pel terapeuta. Es solen escollir per a cada sessió un mínim de dues postures. Algunes de les postures de treball de l’RPG es realitzen sobre una camilla, estirat o assegut, i altres d’empeus.

Les úniques eines utilitzades en els tractaments d’RPG son les mans del terapeuta. No s’utilitzen ni màquines ni aparells de cap tipus. Els gestos de teràpia manual que es realitzen en RPG són sempre suaus, alleugerant les tensions musculars, descomprmint les articulacions, corregint la respiració, etc. En cap moment es realitzen gestos forçats, passius o inesperats per part del pacient. El diàleg entre el pacient i el terapeuta és constant al llarg de tot el tractament.

El tractament es realitza en sessions individuals i amb durades aproximades d’una hora i amb una freqüència d’una sessió per setmana (2 sessions setmanals en casos aguts), observant-se resultats des de les primeres sessions. El tractament sempre es programarà en funció de les necessitats de cada persona i dels resultats que s’obtinguin.

Els objectius a aconseguir són alleujar el dolor o els símptomes, evitar compensacions i corregir les deformitats.

Els professionals a Rehab&lates som especialistes en Reeducació Postural Global a Girona. Demana’ns més informació.