Què es una fuetada cervical?

La fuetada cervical és la lesió que sorgeix després de rebre un impacte produeix un moviment ràpid de les cervicals. És una lesió causada per una sacsejada en el qual li coll realitza una combinació ràpida de moviment de flexió i extensió, aquest moviment altera la funció i biomecànica del raquis cervical i de les estructures properes.

Segons la força i velocitat a sacsejada es poden distingir dos tipus de fuetada en funció de com s’ha rebut l’impacte i en funció de la seva gravetat

Tipologia segons l’impacte o xoc

  • Tipus I: Impacte posterior
  • Tipus II: Impacte anterior
  • Tipus III: Impacte lateral

Tipologia segons gravetat

  • Grau I, mínima gravetat: No hi ha limitació en el moviment ni lesió ligamentosa o neurològica
  • Grau II, lleugera gravetat: Hi ha restricció de moviment, però no hi ha lesió ligamentosa o neurològica
  • Grau III, gravetat moderada : Hi ha restricció de moviment, lesió ligamentosa i possibles lesions neurològiques perifèriques
  • Grau IV, gravetat moderada-seriosa: Hi ha restricció de moviment, inestabilitat ligamentosa, trastorns neurològics i fractura o lesió discal.
  • Grau V, gravetat seriosa: Estabilització mitjançant cirurgia necessària

Símptomes d’una fuetada cervical

Les lesions causades per una fuetada no solament afecten a les vertebres cervicals, sinó que està lesió pot tenir efectes en diferents parts del cos, segons tipus d’impacte. Cal tenir en compte que alguns símptomes triguen uns dies a aparèixer.

Alguns exemples de símptomes són; tortícoli, marejos, vertígens, vòmits, jaquecas, irritació del nervi d’Arnold, depressió, agressivitat, insomni, parestèsies de MMSS, acúfenos, hipoacusia, algias oculars, trastorns de la memòria i del caràcter i fins i tot trastorns gastrointestinals.

El professional haurà d’examinar i avaluar al pacient per comprovar què tipus de lesions té, per després procedir al seu tractament i rehabilitació.